På Gång – Juni – Augusti

Trivsel och hänsyn under sommaren
Sommaren är en tid då vi gärna sitter ute på balkongen eller på våra uteplatser och njuter av värme, mat och sällskap. 

Tänk då på:

  • Undvik att röka på balkonger och vid uteplatserna vid entréerna. Detta för att inte grannar ska få in rök i lägenheten via friskluftsintagen
  • Använd gärna den gemensamma grillen och lämna grillen iordningsställd för nästa boende som vill grilla. 
  • Det är inte tillåtet att grilla med kol eller gasol på balkongen pga av brandrisk

Viktig information om förvaring i garage
Garagens takstolar är inte dimensionerade för att bära betydande vikt utöver befintlig konstruktion. Man får därför inte förvara tunga saker såsom bildäck under taken i garagen så att takstolarna belastas. Vid eventuell skada kan den som hyr garaget bli ersättningsskyldig.

Motioner till årsstämman
Om du har förslag på förbättringar i vår förening så skriv gärna en motion till årsstämman för behandling. Motioner skall enligt stadgarna lämnas skriftligt till styrelsen senast två mån före årsstämman i november dvs senast 15 september.

Styrelsen önskar alla medlemmar en riktigt härlig och skön midsommarhelg samt en underbar sommar!