Ändrade avgifter 2022

Beslut om förändrade avgifter
Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skogsbrynet, Umeå har fattat beslut om förändringar av avgifter för lägenheter samt bilplatser. En del av dessa avgiftsförändringar är en följd av det beslut som årsstämman fattade om utbyggnad och inglasning av föreningens samtligabalkonger. Andra avgiftsförändringar beror på ökade driftskostnader samt styrelsens beslut att installera laddplatser för elbilar. Muntlig information om avgiftsförändringarna har lämnats till medlemmar på informationsmöte 2022-05-31.

Balkongavgift
Balkongavgift på 400 kr/månad är en följd av de ökade kostnader som föreningen får för de lån som föreningen har tagit för att genomföra det av årsstämman beslutade balkongprojektet. Balkongavgiften kommer att börja debiteras lägenhetsinnehavare i respektive hus månaden efter det att samtliga balkonger i huset är färdigställda och fullt brukbara.

Individuell mätning och debitering av hushållsström
Även denna förändring är en följd av årsstämmans beslut i balkongprojektet. Lägenhetsinnehavaren kommer att från och med 2022-09-01 betala för sin förbrukning av hushållsström. Månadsavgiften kommer då att sänkas med ca 30 kr/kvm och år. Det motsvarar Energimyndighetens beräkning av genomsnittlig förbrukning av hushållsström för lägenhet. Debiteringen kommer att ske som en del av de vanliga avierna för månadsavgiften för lägenheten. Eftersom avierna skickas ut kvartalsvis kommer den första debiteringen för förbrukning av hushållsström från september att ske på januari månads avi.

Höjd avgift för lägenheter på grund av ökade driftskostnader
Under våren 2022 har som ni sett kostnader på energi, drivmedel, byggmaterial mm ökat kraftigt. Styrelsen har därför beslutat om en avgiftshöjning på 3,9% på månadsavgiften för lägenheten för att täcka föreningens ökade driftskostnader. Avgiftshöjningen träder i kraft
från och med 2022-10-01.

Förändrade kostnader för bilplatser
Från och med i höst (datum är ej klart) kommer månadsavgiften för motorvärmarplats, carport samt garage att höjas med 50 kr/månad. Dessutom kommer varje hyresgäst till bilplats att betala den elförbrukning som man har för att använda motorvärmare eller för att ladda en elbil. Styrelsen har, som framgick av informationsmötet 2022-05-31, beslutat att installera laddningsmöjligheter för elbilar på samtliga bilplatser i föreningen. De nuvarande motorvärmaruttagen kommer att ersättas med uttag som gör det möjlig att välja om man vill använda motorvärmare eller ladda en elbil eller elhybrid. Föreningen har sökt och fått beviljat ett statsbidrag för detta motsvarande ca 1 milj kr. Statsbidraget täcker 50% av installationskostnaden.

2022-07-07 – Styrelsen för Brf Skogsbrynet, Umeå