På Gång – September

Nya balkonger – nuläge
Balkongprojektet har nu kommit igång efter semestern. Det är svårt
att upprätta och hålla en tidplan för entreprenören eftersom det varit
stora förseningar av material från leverantörer. Slutbesiktning är
genomförd i hus 1 och ska genomföras i hus 2 i september. Planering
är att under andra halvan september påbörja arbetet i hus 6 mot
skogen. Boende inbjuds till informationsmöte via separat inbjudan.

Inglasning – väderskydd
Vi får ibland frågor om inglasningen skyddar mot all fukt.
Inglasning av balkonger är inte en utökning av kök eller vardagsrum,
utan ett kraftigt vind- och väderskydd och bör därför möbleras med
tanke på detta.

Underhållsåtgärder aug-dec 2022
– Miljöhus – målning invändigt
– Obligatorisk ventilationskontroll – OVK
– Värmekulvert – underhåll
– Rengöring av fasad norr och öster
– Installation av motorvärmare och laddstationer för elbilsladdning

Stort tack och beröm till trädgårdsgruppen
Styrelsen vill tacka de medlemmar som engagerat sig i föreningens
trädgårdsgrupp och arbetar tillsammans med att med sköta våra
planteringar. Vi kan vara mycket stolta över vår vackra utemiljö som
inbjuder till samvaro och trivsel för alla åldrar. Tack alla
trädgårdsfixare!!!

Vänliga hälsningar – Styrelsen