Författare: Jesper Bilander

På Gång – September

Nya balkonger – nulägeBalkongprojektet har nu kommit igång efter semestern. Det är svårtatt upprätta och hålla en tidplan för entreprenören eftersom det varitstora förseningar av material från leverantörer. Slutbesiktning ärgenomförd i hus 1 och ska genomföras i hus 2 i september. Planeringär att under andra halvan september påbörja arbetet i hus 6 motskogen. Boende inbjuds […]

Läs mer

Ändrade avgifter 2022

Beslut om förändrade avgifterStyrelsen för Bostadsrättsföreningen Skogsbrynet, Umeå har fattat beslut om förändringar av avgifter för lägenheter samt bilplatser. En del av dessa avgiftsförändringar är en följd av det beslut som årsstämman fattade om utbyggnad och inglasning av föreningens samtligabalkonger. Andra avgiftsförändringar beror på ökade driftskostnader samt styrelsens beslut att installera laddplatser för elbilar. Muntlig […]

Läs mer

På Gång – Juni – Augusti

Trivsel och hänsyn under sommarenSommaren är en tid då vi gärna sitter ute på balkongen eller på våra uteplatser och njuter av värme, mat och sällskap.  Tänk då på: Undvik att röka på balkonger och vid uteplatserna vid entréerna. Detta för att inte grannar ska få in rök i lägenheten via friskluftsintagen Använd gärna den […]

Läs mer

På Gång – Maj – Juni

31 maj Vårstädning och trädgårdsdag  Vi samlas vid lekparken kl 18.00 och avslutar arbetet ca kl 20.00 Då hjälps vi åt att göra lite vårfint runt våra hus. Välkommen att hjälpas åt att sköta vår gemensamma fastighet. Verktyg finns. 31 maj – Information om individuell mätning av hushållsström samt laddplatser för elbilar Information från styrelsen om […]

Läs mer

På gång – April

Ett stort tack till alla som bidrar till trygghet och trivseli vår bostadsrättsförening Skogsbrynet!Som boende i vår förening bidrar vi alla till varandras trygghet ochtrivsel. Varje hälsning, varje ombryende samtal, varje hjälpande handbidrar till värme och samhörighet som vi alla behöver ibland. Viktig information till alla oss hundägareDet är roligt att det finns så många […]

Läs mer

På Gång – Februari

Nuläge – balkongprojektet Som säkert alla har sett så har det tagit betydligt längre tid än planerat att färdigställa balkongerna på hus 1. Nästa etapp planeras att påbörjas i mitten av februari. Information till boende i hus 2 och hus 4 genomförs torsdag 3 februari (inbjudan i postfacken).   Utställning av tillval till balkonger Lägenhetsinnehavare […]

Läs mer

På Gång – Januari

Skidspår, motion och vallade skidor Visst vet du att det finns ett rum i källaren i hus 2 (innanför cykelförvaringen) där du kan valla dina skidor. Där finns vallaställ. Kom ihåg att städa efter dig så känns det trevligare för den som kommer efteråt.   Snösläde att låna Visst har du sett att det finns […]

Läs mer

På Gång – November-December

Aktuellt om balkongprojektet Arbetet med ombyggnationen av balkong pågår men tar lite extra tid på det första huset- Detta eftersom konstruktionsritningar behöver anpassas till hur huskroppen är konstruerad.  Nästa hus på tur är hus 2. Boende i respektive hus kommer att få muntlig och skriftlig information före arbetet påbörjas på respektive hus.   Ordinarie årsstämma- […]

Läs mer

På Gång – oktober

Nu börjar ombyggnationen av balkongerna Tisdag 28/9 kommer entreprenören Lööve Balkonger att påbörja ombyggnationer av balkongerna som föreningens årsstämma beslutat genomföra. De kommer att börja med hus 1 med balkongerna mot parkeringen. Stålbalkar och balkonger kommer att monteras via en byggplattform. Arbetsplatsen ska säkras genom avspärrningar så det kommer att bli minskad framkomlighet vid det […]

Läs mer

Information om underhållsarbete

20-25 september kommer rengöring av på våra husfasaderatt genomföras. De fasader som kommer att rengöras ärfasader mot norr och öster.Arbetet sker med högtrycksspolning. Vad behöver vi som boende göra:Ni som bor i lägenhet med balkong mot norr eller angränsarmot öster måste ta bort allt från balkongen som kan bli blöttoch smutsigt vid spolning. Vänliga hälsningarStyrelsen

Läs mer