Nyhetsarkiv

På Gång – April

Ny fastighetsskötare Vi välkomnar Kalle Östensson, Riksbyggen som är ny vår nye fastighetsskötare. Vi tackar också Roger Öqvist som skött om våra fastigheter på ett förträffligt sätt under den tid han var här.   Nuläge – balkongprojektet Avtalet mellan föreningen och Riksbyggen gjordes klart för någon månad sedan. Just nu görs ritningar för byggets konstruktion. […]

Läs mer...

På gång December – Januari

Byte av lås till lägenheter och allmänna utrymmen Under januari-februari så kommer alla lås i våra fastigheter att bytas ut. Det innebär att alla lägenheter och garage kommer att få nya lås och nya nycklar. CERTEGO AB kommer att utföra arbetet. De kommer att lämna information i alla postfack när kvittering av nya nycklar samt […]

Läs mer...

Resultat av årsstämmans omröstning om utbyggda och inglasade balkonger

En extra årsstämma har stadgeenligt genomförts 2020-10-15 med en utlyst beslutspunkt. Årsstämman hade att ta ställning till om föreningen ska bygga ut och glasa in samtliga föreningens balkonger. Omröstningen har genomförts med poströstning i enlighet med gällande lagstiftning. Rösträknare har utsetts av föreningens valberedning.   Omröstningens resultat: Antal JA:                           106 Antal NEJ:                           25   […]

Läs mer...