Frågor och Svar från balkongutredningen

Fråga:
Vilken leverantör av inglasning är med i upphandlingen styrelsen valt att gå vidare med?

Svar: 
I upphandlingen är Lumon leverantör för inglasningen, mer info kan man hitta på https://lumon.com/se

Fråga:
Vad händer om jag inte röstar?

Svar:
Om du inte röstar kommer styrelsen behöva ta kontakt med dig för att fråga (osäker på hur jag ska skriva här)

Fråga:
Varför ska det bli individuell elmätning?

Svar:
Styrelsen förutspår att det kan bli många som vill ha värme på balkongen när den är inglasad. Det kommer att leda till ökade elkostnader för föreningen.
Därför vill styrelsen att medlemmar ska få använda sig av värmare på balkongerna men att den ökade kostnaden får var och en stå för.

Fråga:
Kommer jag behöva teckna eget elabbonemang?

Svar:
 Nej, föreningen kommer att ha ett gemensamt abbonemang, men hushållen betalar sin förbrukade hushållsel var för sig.