Fastighetsförvaltning

Föreningen anlitar en fastighetsförvaltare för bl.a. skötsel av byggnader inklusive städning, gräsmattor och snöskottning. Felanmälan av drift och underhåll av byggnaderna görs via fastighetsförvaltarens hemsida.

Behöver du hjälp med något i lägenheten kan du alltid prova att fråga fastighetsskötaren som mot viss ersättning kan vara behjälplig. Du kan bl.a. för en symbolisk summa få tillgång till föreningens slagborrmaskin och tapetbord.