Miljöpolicy

Skogsbrynet 3

Föreningen ska sträva efter att minimera miljöpåverkan. Fokus ska i första hand läggas på:

  • Energiförbrukning
  • Avfall

Miljöhänsyn ska även, när ekonomiskt rimligt, beaktas vid:

  • lnköp av produkter och tjänster
  • Val av byggnadsmaterial
  • Transporter