Källsortering

Vi värnar om miljön och vill därför att du sorterar kompost för sig; papperspåsar och hållare för dem finns att hämta i soprummet.

Glas, kartong m.m. lämnar du på återvinningsstationen strax utanför fastigheten, i kurvan ned mot badhuset. Grovsopor m.m. lämnar du på en återvinningscentral, Gimonäs ligger närmast. Har du inte själv möjlighet att köra iväg saker till en återvinningscentral, kan du kontakta fastighetsskötaren som mot en avgift kan hjälpa till.

Det händer tyvärr att det i våra gemensamma utrymmen lämnas skräp och det ingår inte i föreningens åtaganden att frakta bort. Det medför extra arbete och kostnader för föreningen, något som drabbar oss alla.