Stadgar

Stadgar Skogsbrynet Umeå

Styrelsen har för tillfället som princip att inte godkänna juridiska personer som medlemmar i föreningen.