Planritningar

Här kan du ladda hem planritningar på husen på Skogsbrynet. Ritningarna är de ursprungliga och har därför inte med de ändringar som lägenhetsinnehavarna själva gjort.

Hus1
Skogsbrynet 1 – Källarvåning
Skogsbrynet 1 – Plan 1 (Bottenvåning)
Skogsbrynet 1 – Plan 2-8 (Våning 1-7)
Skogsbrynet 1 – Plan 9 (Våning 8)

Hus2
Skogsbrynet 2 – Källarvåning
Skogsbrynet 2 – Plan 1 (Bottenvåning)
Skogsbrynet 2 – Plan 2-8 (Våning 1-7)
Skogsbrynet 2 – Plan 9 (Våning 8)

Hus3
Skogsbrynet 3 – Källarvåning
Skogsbrynet 3 – Plan 1 (Bottenvåning)
Skogsbrynet 3 – Plan 2-8 (Våning 1-7)
Skogsbrynet 3 – Plan 9 (Våning 8)

Hus4
Skogsbrynet 4 – Källarvåning
Skogsbrynet 4 – Plan 1 (Bottenvåning)
Skogsbrynet 4 – Plan 2-8 (Våning 1-7)
Skogsbrynet 4 – Plan 9 (Våning 8)

Hus6
Skogsbrynet 6 – Källarvåning
Skogsbrynet 6 – Plan 1 (Bottenvåning)
Skogsbrynet 6 – Plan 2-8 (Våning 1-7)
Skogsbrynet 6 – Plan 9 (Våning 8)