För allas trivsel

Balkongbygge 2022 och det lever om i ettans hus.

Hänsyn

När vi valt att bo i ett flerbostadshus har vi grannar att ta hänsyn till, grannar som kanske har andra vanor och andra behov. Ljudnivån skall vara dämpad före kl 07.00 och efter kl. 22.00 för att undvika att grannar blir störda nattetid.

Buller som påverkar hela huset, t ex användning av slagborrmaskin, bör inte förekomma efter kl. 20. Informera gärna boende i huset i förväg om dagar med mer omfattande arbeten, det uppskattas och ger grannarna en chans att planera.

Självklart får man ha fest ibland men det är även här viktigt att visa respekt för grannar och tänka efter en extra gång. Sätt gärna upp lappar i förväg och håll koll på hur sent det hunnit bli.

Om du blir störd

  1. Knacka på hos personen som stör och förklara för grannen att ljuden upplevs som väldigt störande. Kanske är grannen inte medveten om att ljudet stör i den grad som du upplever det.
  2. Om störningarna fortsätter är det bra om du och dina närmaste grannar tillsammans kan ta kontakt med grannen för att visa att det är fler som upplever störningar. Kvarstår problemet notera dagar och klockslag för störningarna. Vidarebefordra sedan uppgifterna till styrelsen så att styrelsen kan få en bättre överblick över omfattningen och på vilka sätt störningarna sker. Styrelsen kommer då att undersöka graden av störningar och ta kontakt med dina andra grannar.
  3. Om störningarna sker nattetid kan du som en sista utväg kontakta Avarn Security 010-222 30 00.
  4. Om störningsjouren kontaktas kan den som stör komma att debiteras ca: 1750 kr för uttryckningen.

Visa hänsyn

Förhoppningsvis går problemen med störningarna att lösa bara genom att en bostadsrättsinnehavare får ett besök av en granne som påtalar att man upplever sig störd eller genom att han eller hon får en rättelseanmodan från föreningen.

Tänk även på att rökning på balkongen kan störa dina grannar.

Mattor ska inte dammas på balkongen och inte heller grillar vi där. Använd i stället pisk-ställning som finns placerad utanför entréerna respektive uteplatser i markplan. Av hygieniska skäl får fåglar inte heller matas på balkongen.

Försök att hålla balkongen snöfri, det finns risk för fuktskador i betonggolv. Blockera inte luckan som finns på vissa balkonger, den är till för evakuering vid brand.

Vi har fina grönområden, plocka upp efter din hund om det händer en olycka på området. Är du rökare, för allas trivsel är det bra om du kan ta rätt på dina fimpar.