Parkering

Carportar och garage, hus1 och hus3 i bakgrunden

Vad finns det?

Det finns garage, carportar och parkeringsplatser utomhus som upplåts genom avtal, se vidare policy nedan. Samtliga är utrustade med motorvärmare och elbilsladdare. Föreningen har också ett antal allmänna platser inom fastigheten (gästparkering), se vidare policy nedan. En av de allmänna platserna är skyltad som handikapplats och finns centralt på fastigheten, vid miljöhuset (använd norra infarten). Det finns dessutom möjlighet att parkera på gatan.

På varje hyrd bilplats finns möjligheter till att ansluta motorvärmare eller ladda sin elbil. Systemet för laddning heter Zpark och styrs av den som hyr bilplatsen via en app som man installerar i sin smarta telefon. Appen finns för Android eller Iphone. I appen kan du styra vilka tider som du vill att motorvärmaren eller laddningen ska slå på och av. Strömförbrukningen betalas av den som hyr bilplatsen och debiteras på månadsfakturan för lägenheten på samma sätt som kostnaden för för hushållsel. Av administrativa skäl är det en eftersläpning på 3 månader från månad för förbrukning till månad då den förbrukningen debiteras på den samlade månadsfakturan och det är på samma sätt samma för lägenhet, förråd, bilplats och hushållsström.

Du anmäler intresse och ställer dig i kö för bilplats hos vår ekonomiska förvaltare, se kontaktuppgifter nedan. När du fått hyresavtal på en bilplats mailar du till styrelsen@skogsbrynet.se för att erhålla en personlig accesskod till appen så att du kan använda systemet. Vi har två dokument som beskriver systemet, en användarmanual och en FAQ, vanliga frågor.

I anslutning till entréer finns cykelparkering och för boende även varmgarage för cyklar samt sparkförvaring, se vidare policy nedan.

Skyltning

Observera skyltning om vad som gäller för parkering. Ett bevakningsföretag har i uppdrag att inom fastigheten kontrollera att parkering sker på ett korrekt sätt och kan utfärda kontrollavgift.

Är du osäker på vad skyltningen betyder, så gå in på Transportsstyrelsens webbsida och klicka på aktuellt märke för vidare information.

Vem pratar jag med?

Kösystem, avtalsskrivning m.m. sköts via den ekonomiska förvaltaren. Kontaktuppgifter finns under fliken Kontakter.

Om du krävs på kontrollavgift och undrar över något ska du följa anvisningarna på baksidan av lappen från bevakningsföretaget.

Säkerhet och miljö

Användning av motorvärmare är bra för miljön. Även om användning av kupévärmare kan vara skönt bör det undvikas av hänsyn till elförbrukningen. Kom ihåg att inte lämna kvar motorvärmarkabeln i el-uttaget när du kör iväg. Elkabel får inte dras från garage eller via fönster.

Garagens takstolar är inte dimensionerade för att bära betydande vikt utöver befintlig konstruktion. Man får inte förvara tunga saker såsom bildäck så att takstolarna belastas.

Tänk på människor och djur som vistas inom fastigheten och inte räknar med fordonstrafik. Undvik onödig körning vid husen, ta det lugnt och var uppmärksam.

Gästparkering

Gästparkering är avgiftsbelagd vardagar 7-17, för mer information se information nedan.

Information Parkster gästparkering
Information gästparkering
Fullständig parkeringspolicy finns här: Parkeringspolicy