Parkering

Vad finns det?

Det finns garage samt carportar och motorvärmarplatser utomhus som upplåts genom avtal, se vidare policy nedan. Föreningen har också ett antal allmänna platser inom fastigheten (gästparkering), se vidare policy nedan. En av de allmänna platserna är skyltad som handikapplats och finns centralt på fastigheten, vid sophuset (använd norra infarten). Det finns dessutom möjlighet att parkera på gatan.

I anslutning till entréer finns cykelparkering och för boende även cykelförråd och sparkförvaring, se vidare policy nedan.

Skyltning

Observera skyltning om vad som gäller för parkering. Ett bevakningsföretag har i uppdrag att inom fastigheten kontrollera att parkering sker på ett korrekt sätt och kan utfärda kontrollavgift.

Är du osäker på vad skyltningen betyder, så gå in på Transportsstyrelsens webbsida och klicka på aktuellt märke för vidare information.

Vem pratar jag med?

Kösystem, avtalsskrivning m.m. sköts via den ekonomiska förvaltaren. Kontaktuppgifter finns under fliken Kontakter.

Om du krävs på kontrollavgift och undrar över något ska du följa anvisningarna på baksidan av lappen från bevakningsföretaget.

Säkerhet och miljö

Användning av motorvärmare är bra för miljön. Även om användning av kupévärmare kan vara skönt bör det undvikas av hänsyn till elförbrukningen. Kom ihåg att inte lämna kvar motorvärmarkabeln i el-uttaget när du kör iväg. Elkabel får inte dras från garage eller via fönster.

Garagens takstolar är inte dimensionerade för att bära betydande vikt utöver befintlig konstruktion. Man får inte förvara tunga saker såsom bildäck så att takstolarna belastas.

Tänk på människor och djur som vistas inom fastigheten och inte räknar med fordonstrafik. Undvik onödig körning vid husen, ta det lugnt och var uppmärksam.

Gästparkering

Från och med den 1 januari 2017 avgiftsbeläggs gästparkering, för mer information se information nedan.

Information Parkster gästparkering

Information gästparkering

Fullständig parkeringspolicy ->Parkeringspolicy

Lämna ett svar