Oförutsedda händelser

Fotograf: David Ritter

Försäkring

I månadsavgiften till föreningen (hyran) ingår en kollektiv bostadsrättsförsäkring. Vanlig hemförsäkring tecknar du själv via valfritt bolag.

Ohyra

Om du har drabbats av ohyra i din lägenhet kontakta Anticimex . Ta även kontakt med någon i styrelsen eller skicka meddelande till styrelsemejlen för att få försäkringsnumret.

Utelåst

Under fastighetsskötarens ordinarie arbetstid kan du få hjälp av dem att låsa upp. Övrig tid kan du vända dig till Securitas, men tänk på att du själv kommer att få betala kostnaden för deras hjälp. (Förmodligen krävs legitimation)

Brand

I varje hus finns brandsläckare på vissa våningsplan, kolla gärna upp vart din närmaste brandsläckare finns.

Säkring

Om huvudsäkringen i din lägenheter löser ut ta kontakt med någon i styrelsen. Vi har nycklar till säkringsskåpen. Om ingen finns tillgänglig ta kontakt med fastighetsskötaren via Riksbyggen Dag och Natt.

Extra nycklar

När det gäller behov av extra nycklar skall lägenhetsinnehavaren kontakta:

Byggbeslag Låskedjan i Umeå AB
Spårvägen 8
90131 Umeå
090 – 775150

Ett avtal som visar att man äger lägenheten samt legitimation skall visas upp.

Om du inte har nyckel till tvättbokning gör så här: 

Senast uppdaterad: 2019-01-17, 20:24