Oförutsedda händelser

Försäkring

I månadsavgiften till föreningen (hyran) ingår en kollektiv bostadsrättsförsäkring. Vanlig hemförsäkring tecknar du själv via valfritt bolag.

Ohyra

Om du har drabbats av ohyra i din lägenhet kontakta Anticimex . Ta även kontakt med någon i styrelsen eller skicka meddelande till styrelsemejlen för att få försäkringsnumret.

Utelåst

Under fastighetsskötarens ordinarie arbetstid kan du få hjälp av dem att låsa upp. Övrig tid kan du vända dig till Riksbyggen direkt.

Brand

I varje hus finns brandsläckare på vissa våningsplan, kolla gärna upp vart din närmaste brandsläckare finns.

Säkring

Om huvudsäkringen i din lägenheter löser ut ta kontakt med någon i styrelsen. Vi har nycklar till säkringsskåpen. Om ingen finns tillgänglig ta kontakt med fastighetsskötaren via Riksbyggen Dag och Natt.

Extra nycklar

Om du har behov av extranycklar så kan dessa köpas hos Certego i Umeå som administrerar vårt låssystem. Extra nycklar kan endast köpas och kvitteras ut av lägenhetsinnehavare.

Certego
Backenvägen 25A
903 54 Umeå
Tel: 090-126025
Legitimation skall visas upp.
Om du inte tidigare undertecknat kvittens hos Certego ska också överlåtelsehandling eller som visar att du är lägenhetsinnehavare uppvisas.

Om du inte har nyckel till tvättbokning gör så här: