Oförutsedda händelser

Försäkring

I månadsavgiften till föreningen (hyran) ingår en kollektiv bostadsrättsförsäkring. Vanlig hemförsäkring tecknar du själv via valfritt bolag.

Ohyra

Om du har drabbats av ohyra i din lägenhet kontakta saneringsentreprenören Nomor. Föreningen har via vår fastighetsförsäkring i försäkringsbolaget Dina Försäkringar försäkring för sanering mot ohyra. Om du fått behov av sanering av ohyra i lägenheten kan du själv ta kontakt direkt med Nomor. Ta även kontakt med någon i styrelsen eller skicka meddelande till styrelsemejlen för att få försäkringsnumret.

Utelåst

Under fastighetsskötarens ordinarie arbetstid kan du få hjälp av dem att låsa upp. Övrig tid kan du vända dig till Riksbyggen direkt.

Brand

I varje hus finns brandsläckare på vissa våningsplan, kolla gärna upp vart din närmaste brandsläckare finns.

Om huvudsäkring till lägenheten löser ut

Om felet inte beror på att det gått en säkring i säkringsskåpet i hallen så kan det vid överbelastning ibland gå en huvudsäkring till lägenheten. Alla i styrelsen har nyckel till säkringsskåpet i trapphuset och kan byta säkring vid behov. Gör så här om huvudsäkringen löst ut:

Vid kontorstid:

  1. Gör felanmälan till Riksbyggen
  2. Om det inte är möjligt för dem att komma kontakta du någon i styrelsen.

Utanför kontorstid:

  1. Kontakta den i styrelsen som bor i ditt hus.
  2. Kontakta någon annan i styrelsen.

Extra nycklar

Om du har behov av extranycklar så kan dessa köpas hos Certego i Umeå som administrerar vårt låssystem. Extra nycklar kan endast köpas och kvitteras ut av lägenhetsinnehavare.

Certego

Spårvägen 8
903 31 Umeå
Tel: 090-126025

Legitimation skall visas upp.

Om du inte tidigare undertecknat kvittens hos Certego ska också överlåtelsehandling eller som visar att du är lägenhetsinnehavare uppvisas.

Om du inte har nyckel till tvättbokning gör så här.