Instruktioner till styrelsen

Det finns några filmer som visar hur man gör för att skapa nytt på webbsidan.

  1. Att skapa ett inlägg.
  2. Att skapa en ny webbsida.
  3. Att länka in sidan på webben.

Instruktioner om blanda annat användare finns i ett dokument som inte ska lägga publikt på nätet.