Jämlikhetspolicy

Jämlikhet för oss innebär att ingen ska diskrimineras pga. genus, sexuell läggning, etnicitet, religion, ålder eller funktionsnedsättning. Allas lika värde ska genomsyra föreningen och verksamheten. Vi ska arbeta med jämlikhet i föreningen genom att:

  • Jobba för att styrelsens sammansättning är så jämlik och jämställd som möjligt.
  • Aktiviteter som genomförs i föreningens regi ska välkomna alla oavsett; genus, sexuell läggning, etnicitet, religion, ålder eller funktionsnedsättning. En specifik aktivitet får rikta sig mot en specifik grupp exempelvis yoga för äldre människor, men alla ska vara välkomna att delta. Under ett kalenderår ska målet vara att genomföra varierande aktiviteter för att attrahera alla medlemmar.
  • Styrelsen ska vid beslut ta jämlikhetspolicyn i beaktande.